Symfonický orchestr Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy

koncertní sezóna 2019/2020

I. HOUSLE

 

 

II. HOUSLE

 

 

 

VIOLA

 

 

 

VIOLONCELLO

 

 

KONTRABAS

 

 

_________________________________________________________

- FLÉTNA

- HOBOJ

- KLARINET

- FAGOT

- LESNÍ ROH

- TRUBKA

- TROMBON

  

Symfonický orchestr Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy  je složen z vybraných studentů hudebních tříd gymnázia. Většina těchto studentů se chce v budoucnosti věnovat profesionální dráze hudebníka.Orchestr pravidelně zkouší a vystupuje pod vedením svého dirigenta profesora Ladislava Ciglera. Koncerty orchestru se ukutečň nejen na pražských pódiích (Rudolfinum, Obecní dům, kostel sv. Šimona a Judy, Sál Martinů AMU, apod.), v České republice(Sušice, Miíšek pd Brdy, kouřim, atd.), ale i v zahraničí, kam orchestr téměř každoročně zavítá. V každé koncertní sezóně se s orchestrem představí i některý z mladé generace předních českých dirigentů a výjimkou není ani spolupráce s pěveckými sbory a významnými českými sólisty.  

Orchestr byl několikrát pozván na mezinárodní hudební festival EUROCHESTRIES do Francie. Pravidelně a úspěšně reprezentuje Hlavní město Prahu ve Spojených Arabských Emirátech (Dubaj, Abú  Dhabí, Šardžá), kde vedle samostatných orchestrálních koncertů doprovází vítěze mezinárodní hudební soutěže a účastní se výměnného projektu se školami města Bamberg.

Repertoár orchestru je rozsáhlý. Vedle  světové orchestrální literatury (např. C. Franck - Symfonie d moll, A. Dvořák - Symfonie č. 6, 8 a 9,  F. Mendelssohn-Bartholdy - Hebridy, W. A. Mozart – Koncertantní symfonie Es dur, G. F. Händel – Vodní hudba) studuje i méně uváděná díla českých skladatelů.

Mezi nejzajímavější události nedávné historie orchestru patří například  světová premiéra náročného a rozsáhlého díla  Requiem soudobého českého komponisty Jana Hanuše. Ve Dvořákově síni pražského Rudolfina zaznělo Requiem pod taktovkou dirigenta Marka Valáška v roce 2009.

 

Dirigent Ladislav Cigler (1971) je absolventem konzervatoře, obor housle - lesní roh. Dirigování studoval externě u Prof. Radomila Elišky (HAMU). Působí pedagogicky na ZUŠ Na Popelce v Praze 5, kde kromě symfonického orchestru vede ještě komorní orchestr a smyčcový soubor. Jako dirigent symfonického orchestru působí na GMHS od r. 1997.

Kontakt : L.Cigler +420 606 812 011, e-mail: LJC@seznam.cz

Manažer orchestru : J.Waldmann +420 221 434 743, e-mail: info@gmhs.cz

 

Kontakt

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3
Ústředna +420 221 434 711
GSM brána +420 604 273 248
sekretariat@gmhs.cz