ŠK.R. 2019/2020
 
Maturitní zkouška proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Maturitní testy vyhodnotí CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. Ze společné části maturity bude vypuštěna PÍSEMNÁ PRÁCE z českého a cizího jazyka.
 
 
Pokud nebude k 1. 6. 2020 školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení.
 
 
Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Kontakt

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3
Ústředna +420 221 434 711
GSM brána +420 604 273 248
sekretariat@gmhs.cz