ŠK.R. 2019/2020
 

Maturitní praktická zkouška proběhne ve čtvrtek 28. 5. 2020. 

 

První den konání jednotného zkušebního schématu (pondělí 1. 6. 2020)

8:00 - didaktický test – matematika

13:00 - didaktický test – anglický jazyk

 

Druhý den konání jednotného zkušebního schématu (úterý 2. 6. 2020)

8:00 - didaktický test – český jazyk a literatura

13:00 - didaktický test – německý jazyk

 

Třetí den konání jednotného zkušebního schématu (středa 3. 6. 2020)

9:00 - didaktický test – Matematika +

 


Maturitní testy vyhodnotí CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. Ze společné části maturity bude vypuštěna PÍSEMNÁ PRÁCE (PP) z českého a cizího jazyka.
 
 
Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Kontakt

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3
Ústředna +420 221 434 711
GSM brána +420 604 273 248
sekretariat@gmhs.cz