Ve dnech 11. 5.  - 29. 5. a 5. 6. 2020 probíhá ve škole příprava / konzultace studentů závěrečného ročníku gymnázia (oktáva A, B). Příprava/konzultace se uskutečňuje podle zvláštního interního režimu-rozvrhu a podle pravidel stanovených ředitelem školy na základě Souboru hygienických pokynů pro SŠ MŠMT.

Dne 28. 5. 2020 proběhne ve škole profilová část Maturitních zkoušek (praktická zkouška).

Ve dnech 1. 6. - 2. 6. 2020 proběhne ve škole státní část Maturitních zkoušek (didaktické testy).

Ve dnech 3. 6. - 4. 6. 2020 proběhne ve škole školní část přijímacího řízení do prim gymnázia šk.r. 2020/2021.

Dne 9. 6. 2020 proběhnou ve škole Jednotné přijímací testy společná část přijímacího řízení do prim gymnázia šk.r. 2020/2021.

Ve dnech 8. 6. 2020 a 10. 6. - 12. 6. 2020  proběhne ve škole profilová část Maturitních zkoušek (ústní zkoušky).

PZ i MZ se uskutečňují podle zvláštních interních  pravidel stanovených ředitelem školy na základě Soubrou hygienických pokynů pro PZ a MZ 2019/2020 MŠMT.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Prioritou naší školy je úspěšné zvládnutí průběhu maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek do prim gymnázia.

 

Především z těchto důvodů považujeme za naprosto nutné předcházet možnému riziku onemocnění a následné karantény školy, žáků a zaměstnanců tím, že prezenční výuku na SŠ i ZUŠ do dne 30.6.2020 neobnovíme.

________________________________________________________________________________________

Aktuální MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ České republiky - omezení provozu škol a školských zařízení zde.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ nošení roušek (mj. ve školách a školských zařízeních a u umělců) zde.

 

V souvislosti s aktuální situací pandemie COVID-19, souvisejících mimořádných opatření a z rozhodnutí ŘEDITELE ŠKOLY bude organizace a průběh výuky na gymnáziu a Hudební škole přizpůsoben dálkové formě. 

Žáci a studenti budou v pravidelném kontaktu s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů obou oborů vzdělávání prostřednictvím elektronické pošty, webové aplikace Bakaláři a dalších vhodných elektronických komunikačních platforem, kde jim budou sdíleny materiály, práce a jednotlivá zadání úloh. 

 

Upozorňujeme studenty, že se v žádném případě nenachází v období mimořádných prázdnin a je tedy jejich primární povinností účastnit se aktivně dálkové formy výuky a zároveň i samostatně rozvíjet své profilové-hudební dovednosti a znalosti.

 

Provoz školy je v době mimořádného opatření Po - Pá 10.00 - 15.00 hod.

 

Úřední deska

 

Máte-li zájem

 o informace o koncertech

pořádaných Gymnáziem a Hudební školou hl. m. Prahy:

Koncertní jednatel

Mgr. Miriam POLÁKOVÁ
Kancelář 4.19
tel. +420 221 434 766, koncerty@gmhs.cz

 

PŘEHLED KONCERTŮ 


 

 

programy pravidelných koncertů

www.gmhs.cz/koncerty-skoly/

 AKTUÁLNĚ

Pro uchazeče do prim gymnázia šk. r. 2020/2021

Více zde: gymnazium/prijimaci-rizeni/

Pro zájemce o výuku na Hudební škole šk. r. 2020/2021

Více zde: Hudební škola, ZUŠ

 

Kontakt

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3
Ústředna +420 221 434 711
GSM brána +420 604 273 248
sekretariat@gmhs.cz