Věnujte prosím pozornost následujícím sdělením ředitele školy.

Na základě Usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020 byl vyhlášen NOUZOVÝ STAV na území České republiky od 14.00 hodin dne 12. 3. 2020 na dobu 30 dnů.

TEXT USNESENÍ


Na základě Usnesení vlády České republiky č. 201 ze dne 12. 3. 2020 se s účinností ode dne 13. 3. 2020 mj. ZAKAZUJE osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízení a dále také osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ("školský zákon) a při akcích konaných těmito školami.

     

TEXT USNESENÍ

 

Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu 

V souvislosti s aktuální situací a s vyhlášením nouzového stavu včetně následných krizových opatření bude organizace a průběh výuky na gymnáziu a Hudební škole přizpůsoben dálkové formě. 

Žáci a studenti budou v pravidelném kontaktu s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů obou oborů vzdělávání prostřednictvím elektronické pošty, webové aplikace Bakaláři a dalších vhodných elektronických komunikačních platforem, kde jim budou sdíleny materiály, práce a jednotlivá zadání úloh. 

 

Upozorňujeme studenty, že se v žádném případě nenachází v období mimořádných prázdnin a je tedy jejich primární povinností účastnit se aktivně dálkové formy výuky a zároveň i samostatně rozvíjet své profilové-hudební dovednosti a znalosti.

 

Provoz školy je v době nouzového stavu Po - Pá 10.00 - 15.00 hod.

 

 

Máte-li zájem

 o informace o koncertech

pořádaných Gymnáziem a Hudební školou hl. m. Prahy:

Koncertní jednatel

Mgr. Miriam POLÁKOVÁ
Kancelář 4.19
tel. +420 221 434 766, koncerty@gmhs.cz

 

PŘEHLED KONCERTŮ 


 

 

programy pravidelných koncertů

www.gmhs.cz/koncerty-skoly/

AKTUÁLNĚ 25.3.2020

Pro uchazeče do prim gymnázia šk. 2020/2021

Harmonogram jednotné přijímací zkoušky je změněn. 

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021  proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní, jen jeden termín stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění a stejně tak zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Nový termín školní části přijímací zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Aktuální informace jsou zveřejněny na webu MŠMT a CZZV.

 

Kontakt

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3
Ústředna +420 221 434 711
GSM brána +420 604 273 248
sekretariat@gmhs.cz